Natur&Foto 

Følgende artikkel kom på trykk 15.04.2019 i utgave 2 av magasinet Natur&Foto. 

Familien

Følgende artikkel kom på trykk 03.04.2020 i utgave 7 av magasinet Familien.